ANBI

1. Naam

Stichting Canilos Animal Foundation

stichting canilos animal foundation

2. RSIN/Fiscaal nummer

851485972

3. Contactgegegevens

Stichting Canilos Animal Foundation
Secretariaat
Molenstraat-Centrum 126
7311 ND Apeldoorn

4. Bestuurssamenstelling

Voorzitter : Sabine Keukenbring
Secretaris : Agnes Reeuwijk
2e secretaris Organisatie en Communicatie : Wim Markerink
Algemeen Bestuurslid : Paula E. M. Van Loo
Algemeen Bestuurslid : Maria A. Kolthof

 

5. Beleidsplan

 1. Lange termijndoelstellingen.
  1. Lesbos kettinghonden vrij.
  2. Oprichting van een Educatie en Bewustwordingscentrum op Lesbos , waar tevens de noodopvang van schrijnende dierenleed gevallen wordt gevestigd. Een en ander gericht op alle gedomesticeerde dieren op het eiland.
  3. Uitgangspunt is dat de lokale bevolking het centrum gaat runnen.

 2. Op welke wijze willen we die lange termijndoelstellingen realiseren?
  Groter draagvlak creëren op Lesbos en in Nederland voor onze lange termijndoelstellingen. Medeverantwoordelijkheid organiseren van onze lange termijndoelstellingen bij inwoners en organisaties op Lesbos.

 3. Welke samenwerkingspartners in Griekenland / Lesbos ?

Kivotos. [ officiële naam: Society for the Caring of the Unprotected Animals 'The ARK of Mytilene']
Lokale dierenartsen
Overheid: Politie, Justitie, Bestuurders (Burgermeester)
Dr. Iosif Botetzagias 
Associate Professor of Environmental Politics & Policy 
Department of Environment - University of the Aegean

6. Beloningsbeleid

Niet van toepassing

7. Doelstelling

Het bieden van ondersteuning aan hulpbehoevende dieren buiten Nederland, in eerste instantie in Griekenland. Het signaleren en in kaart brengen van dierenverwaarlozing, uitbuiting van dieren en nodeloos kwellen van dieren. Het beïnvloeden van lokale, regionale en landelijke politiek om de leefomstandigheden van gedomesticeerde dieren te verbeteren. Het geven van voorlichting om de bewustwording van burgers ten aanzien van dierenwelzijn te vergroten. Het ontwikkelen van allerlei activiteiten, producten en diensten ter bevordering van dierenwelzijn en ondersteuning van concrete dierennoodhulp.

8. Verslag activiteiten 2019

Project Kettinghonden

In 2019 hebben onze rangers een ongeveer gelijk aantal honden kunnen bezoeken als in het voorgaande jaar, ca. 500. De problematiek van vorig jaar m.b.t. de afstanden, die moeten worden afgelegd (Lesbos is één van de grootste eilanden) en de geringe beschikbaarheid van de politie, is helaas alleen maar toegenomen.

Zoals algemeen bekend, zijn de omstandigheden in de beide vluchtelingen kampen op het eiland zeer slecht. Grote aantallen mensen op kleine oppervlakten leveren veel incidenten op, waarbij de politie veelvuldig in actie moet komen. De aanwezigheid van vele vluchtelingen in de hoofdstad Mytilini en elders, zet ook de plaatselijke bevolking onder druk, waardoor er regelmatig problemen ontstaan, waarbij de politie nodig is.

De capaciteit van het politiekorps is niet toereikend om deze situaties aan te kunnen. Hoewel de Europese wetgeving hen verplicht bij schrijnend dierenleed in actie te komen, is de realiteit dat dit vaak niet gebeurt. Hoewel Canilos hiervoor natuurlijk begrip heeft, zullen wij altijd blijven vragen om politie assistentie in gevallen van onacceptabel dierenleed.

Een goed bericht is, dat wij erin geslaagd zijn een nieuwe ranger aan te trekken, die in de tweede helft van het jaar is ingewerkt en aan de slag is gegaan. Dit zal voor de toekomst de kwantiteit en intensiteit van het werk van de rangers zeker ten goede komen. Uiteraard zullen wij onze zoektocht naar rangers in andere, verder weg gelegen regio’s voortzetten.

Project Sterilisaties

De lopende sterilisatie projecten in Mytilini zijn in 2019 vervolgd. Gedeeltelijk onder de vlag van Canilos en gedeeltelijk in samenwerking met Kivotos zijn er weer veel zwerfhonden door onze vrijwilligers van de straat geplukt. De dierenartsen hebben weer voor een aangepast tarief hun werk gedaan om de aantallen zwerfhonden onder controle te houden.

In Plomari heeft in samenwerking met lokale vrijwilligers een proefproject gedraaid, waarbij 25 zwerf én huishonden zijn gesteriliseerd. Dit is soepel en naar ieders tevredenheid verlopen. Reden om in 2020 opnieuw en waarschijnlijk wat grootschaliger een project te doen.

Project Educatie

Na een wat lastige periode (regulering vanuit de overheid, weinig vrijwilligers) is er in 2019 een omslag gekomen. Door niet aflatende inspanningen van de vrijwilligers is de “pool” van vrijwilligers behoorlijk uitgebreid. Dit kwam goed uit, want ook ontstond er in 2019 wat meer animo vanuit de scholen om het Kivotos Educatie team uit te nodigen voor voorlichting sessies. De financiële steun van Canilos heeft weer veel schoolbezoeken mogelijk gemaakt.

Project SnuffelWinkel

De twee kringloopwinkels hebben zich weer mogen verheugen in een grote stroom aan bezoekers én kopers en daarmee is de omzet voor 2019 weer veilig gesteld. Vanzelfsprekend was dit niet mogelijk geweest zonder de inzet van onze vrijwilligers, die in grote getale en in goede collegiale sfeer hun steentje hebben bijgedragen. Niet alleen het grote doel “de honden op Lesbos” wordt hiermee ondersteund. Denk ook aan alle goederen, die op deze wijze worden gerecycled! Zowel de donateurs van spullen als de kopers hiervan geven deze gebruiksvoorwerpen een tweede leven, waar iedereen blij van wordt. En niet te vergeten, de sociale functie die onze SnuffelWinkels inmiddels hebben gekregen. Een absolute win-win situatie!.

9. Financieel Jaarrapport

U kunt hier de  jaarrekening 2019 Canilos lezen/downloaden.

TOELICHTING OP DE JAARCIJFERS CANILOS ANIMAL FOUNDATION VAN 2019

De omzet is ten opzichte van 2018 gelijk gebleven. In de 2018 zijn de projectkosten in Griekenland als “kostprijs van de inkoop” opgenomen. In 2019 zijn deze onder “Algemene Kosten” geboekt. Deze uitgaven liggen op hetzelfde niveau als in 2018: 21.490. Van dit bedrag maakt het Project Kettinghonden ongeveer de helft uit.

De personeelskosten zijn hoger omdat in 2019 de bedrijfsleidster een volledig jaar gewerkt heeft in tegenstelling tot in 2018. I.v.m. de nieuwe winkel zijn de huisvestingskosten in 2019 gestegen.

Stichting Canilos te Apeldoorn
Rekeningnummer: 25.47.18.124
IBAN: NL45TRIO0254718124
BIC: TRIONL2U
Triodos bank, Zeist, Nederland

Canilos op Twitterfacebook logo NL/EN GR