ANBI

1. Naam

Stichting Canilos Animal Foundation

stichting canilos animal foundation

2. RSIN/Fiscaal nummer

851485972

3. Contactgegegevens

Stichting Canilos Animal Foundation
Secretariaat
Laan van Berendrecht 106
2352 VL Leiderdorp

4. Bestuurssamenstelling

Voorzitter : Sabine Keukenbring
Secretaris : Wim Markerink
Algemeen Bestuurslid : Paula E. M. Van Loo
Algemeen Bestuurslid : Maria A. Kolthof

 

5. Beleidsplan

 1. Lange termijndoelstellingen.
  1. Lesbos kettinghonden vrij.
  2. Oprichting van een Educatie en Bewustwordingscentrum op Lesbos , waar tevens de noodopvang van schrijnende dierenleed gevallen wordt gevestigd. Een en ander gericht op alle gedomesticeerde dieren op het eiland.
  3. Uitgangspunt is dat de lokale bevolking het centrum gaat runnen.

 2. Op welke wijze willen we die lange termijndoelstellingen realiseren?
  Groter draagvlak creëren op Lesbos en in Nederland voor onze lange termijndoelstellingen. Medeverantwoordelijkheid organiseren van onze lange termijndoelstellingen bij inwoners en organisaties op Lesbos.

 3. Welke samenwerkingspartners in Griekenland / Lesbos ?

Kivotos. [ officiële naam: Society for the Caring of the Unprotected Animals 'The ARK of Mytilene']
Lokale dierenartsen
Overheid: Politie, Justitie, Bestuurders (Burgermeester)
Dr. Iosif Botetzagias 
Associate Professor of Environmental Politics & Policy 
Department of Environment - University of the Aegean

6. Beloningsbeleid

Niet van toepassing

7. Doelstelling

Het bieden van ondersteuning aan hulpbehoevende dieren buiten Nederland, in eerste instantie in Griekenland. Het signaleren en in kaart brengen van dierenverwaarlozing, uitbuiting van dieren en nodeloos kwellen van dieren. Het beïnvloeden van lokale, regionale en landelijke politiek om de leefomstandigheden van gedomesticeerde dieren te verbeteren. Het geven van voorlichting om de bewustwording van burgers ten aanzien van dierenwelzijn te vergroten. Het ontwikkelen van allerlei activiteiten, producten en diensten ter bevordering van dierenwelzijn en ondersteuning van concrete dierennoodhulp.

8. Verslag activiteiten 2017/2018

Project Kettinghonden

In 2017 hebben onze rangers:

Totaal 584 controles uitgevoerd, waarbij 259 “nieuwe” honden zijn gesignaleerd.

Er zijn:

 • 259 eerste mondelinge of schriftelijke waarschuwingen gegeven
 • 218 tweede of laatste waarschuwingen aan de eigenaren uitgedeeld 
 • 28 boetes (variërend van 100 tot 6.000 euro) door politie uitgeschreven
 • 79 honden in verbeterde toestand aangetroffen.

Project Sterilisaties

Verder houdt onze stichting zich bezig met sterilisatie van zwerfhonden. Enerzijds middels eigen projecten, anderzijds samen met Kivotos, de dierenbescherming op het eiland. In 2017 zijn er op deze wijze meer dan 200 zwerfhonden gesteriliseerd.

Project Educatie

Ook ondersteunen wij financieel het Educatieproject van Kivotos, waarbij op Lagere scholen over het hele eiland voorlichting wordt gegeven, onder andere over de omgang met kettinghonden- en zwerfhonden.

Project SnuffelWinkel

Ook in 2017/2018 zijn wij erin geslaagd zowel het aantal medewerkers (vrijwilligers!) als de omzet te verhogen. De netto-opbrengst komt geheel ten goede van onze bovengenoemde projecten.

9. Financiële verantwoording 2017

Is in voorbereiding

 

Stichting Canilos te Leiderdorp
Rekeningnummer: 25.47.18.124
IBAN: NL45TRIO0254718124
BIC: TRIONL2U
Triodos bank, Zeist, Nederland

Canilos op Twitterfacebook logo NL/EN GR